Keravan Suojakotiyhdistys ry

Vuorelanmäki 1, 04260 Kerava
info(at)suojakoti.fi

Tuettu asuminen ja tilapäismajoitus

 

Keravan suojakotiyhdistyksellä on kolmessa asumisyksikössään tuettua asumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muutoin asunnottomuuden haasteen kohdanneille asiakkaille. Yhdistyksellä on myös tilapäismajoitusyksikkö Sotelli, joka on tarkoitettu määräaikaiseen tilapäismajoitukseen. 

Vuorelanmäellä on 29 tuetun asumisen yksiötä sekä tilapäismajoitukseen varattuja soluhuoneita. Asunnot ovat perusvarusteltuja. Vuorelanmäeltä löytyy myös täysin kalustettuja asuntoja asukkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi asumisyksiköissä on yhteisessä käytössä kokoontumistila, sauna ja vaatteiden huoltotila sovittuina aikoina.

Tuetun asumisen tavoitteena on

  • Turvata asukkaan arjen sujuminen tarvittavan tuen ja ohjauksen avulla
  • Vahvistaa suunnitelmallisesti asukkaan tavoitteita ja toimia kohti itsenäistä asumista
  • Löytää yhdessä henkilökunnan ja asumisyhteisön avulla yksilöllisiä, onnistuneita ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa

Asumispalveluiden työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

 

Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet

  • Oikeus työntekijän tukeen. Yhdessä työntekijän ja yhteistyöverkoston kanssa laaditaan kunkin asukkaan tarpeita ja tavoitteita tukeva palvelusuunnitelma. Asukkaalla tulee olla voimassa oleva hoito-, kuntoutus- ja/tai aktivointisuunnitelma.
  • Oikeus ja velvollisuus päihteettömyyteen. Päihteettömässä asumisessa asukas sitoutuu päihdetestauksiin, testit alkometrillä tai huumeseulalla.
  • Oikeus osallistua yhteisistä asioista sopimiseen. Asumisyksiköissä on viikoittaiset yhteisötapaamiset sekä muuta ryhmätoimintaa.
  • Oikeus omaan rauhaan ja yksityisyyteen sekä velvollisuus väkivallattomuuteen. Asukas sitoutuu omalla käytöksellään turvallisen ilmapiirin luomiseen.
  • Oikeus yhteisten tilojen käyttöön sekä samalla velvollisuus huolehtia oman asuinalueensa viihtyisyydestä.

Asuntohakemukseen

Keravan Suojakotiyhdistys ry

Vuorelanmäki 1
04260 Kerava
Puh: 0400 874 001
info(at)suojakoti.fi